Jonathan Johnson

乔纳森约翰逊

姓名: 乔纳森约翰逊

国籍: USA

角色: AVAR

专业亮相:  
体育堪萨斯城V蒙特利尔冲击 - 宝博斗地主– 05/05/2012

荣誉:
宝博斗地主杯季后赛


职业统计数据:


助理裁判员

游戏
2020
0
2019
0
2018
11
2017
14
2016
12
2015
14
2014
11
2013
10
2012
6
总计(到11/15/20)
78

助理视频助理裁判

游戏
2020
14
2019
29
2018
5
总计(到11/15/20)
48

注意:这些统计数据仅适用于宝博斗地主常规赛季游戏。